Regulamin

REGULAMIN - Gościniec Zaskalnik:

 1. Pokój/apartament wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, kończy o godz. 11:00 dnia następnego.

 2. Gość w dniu przyjazdu jest zobowiązany do opłacenia pobytu wraz z opłatą uzdrowiskową.

 3. Odpowiedzialność Gościńca Zaskalnik za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność GZ z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały złożone do depozytu u właściciela obiektu.

 4. Osoby nie zameldowane w GZ nie mogą przebywać na terenie obiektu.

 5. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju/apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 6. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00 dnia następnego.

 7. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA w pokoju/apartamencie swoich urządzeń grzewczych tj: piecyki elektryczne/gazowe, kuchenki elektryczne/gazowe oraz urządzeń niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń!

 8. Gość GZ ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych budynku, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.

 9. Zadatek nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wykorzystania tych środków w innym terminie (do końca roku kalendarzowego pierwotnej rezerwacji), pod warunkiem, że Gość poinformuje telefonicznie lub mailowo o swoim "nieprzyjeździe" nie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TARASU SPA (sauna oraz balia z aeromasażem)

 1. Przed wejściem do sauny oraz balii należy zapoznać się z regulaminem.

 2. Taras Spa jest integralną częścią Gościńca Zaskalnik i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.

 3. Przed wejściem do TS należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami .

 4. Przed przystąpieniem do korzystania z balii oraz sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.

 5. Przed wejściem do balii oraz sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.

 6. Z TS mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.

 7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z balii ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

 8. Zabrania się korzystania z balii oraz sauny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami .

 9. Za skutki zdrowotne z przebywania w balii oraz saunie korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.

 10. Dzieci mogą przebywać w balii oraz saunie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 11. Nie wolno korzystać z balii oraz sauny będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni obsługa Gościńca Zaskalnik. Wszystkie osoby korzystające z TS są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

 13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Tarasu SPA.

 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z balii oraz sauny wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 15. Wszelkich regulacji urządzeń może dokonywać tylko pracownik obsługi.

 16. Zobowiązuje się użytkowników do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

 17. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

 18. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

 19. Z sauny jak i balii należy korzystać w kostiumie bawełnianym.

Na terenie Tarasu SPA zabrania się:

 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,

 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

 • wnoszenia napojów alkoholowych,

 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

 • palenia tytoniu,

 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.